I databasen just nu:
59 besöksmål, 4 smultronställen

Vandring- skoter- och farleder

Farleder

Från Bjuröklubb i söder till Haparanda i norr och vidare in i Finland går den gamla inomskärsleden. Denna farled användes förr i tiden av mindre handelsfartyg. Idag används denna farled uteslutande av fritidsbåtar.

I och med att tonnaget blev större börjande handelsjöfarten att använda leder som går direkt från öppna havet in till de större hamnarna.

Här beskrivs den Inre Farleden och dess anslutningsleder. För att nå vissa besöksmål måste man segla längs anslutningslederna. Kartan till höger visar farledernas grova sträckning. För navigation ska sjökort användas. Under rubriken ”Besöksmål” beskrivs gästhamnar och andra intressanta platser.

För mer information kontakta respektive turistbyrå.

Snöskoterleder

Från Lövånger i söder till Haparanda i norr går en snöskoterled. Denna led passerar de större orterna i Bottenvikens kustland. Då isläget ofta är osäkert vid de stora älvarnas mynningar går leden bitvis på land. Norr om Skellefteå finns ett militärt skjutfält som innebär att färd på isen är utesluten.

Färd på havsisen sker på egen risk.

Det finns ett flertal anslutningsleder till intressanta besöksmål. Vissa av dessa anslutningsleder är markerade. Vissa av ”besöksmålen” är öppna vintertid.

Kartan till höger visar huvudleden och anslutningslederna  i grova drag. För navigering ska karta och sjökort användas. Tänk på: Där det är grunt, är isen ofta tunn, därför är det nödvändigt  med sjökort som tydligt visar dessa områden.

För mer information kontakta respektive turistbyrå.

Isvägar

Varje vinter plogas cirka 25 km isvägar i Luleå skärgård som man utan risk kan trafikera med personbil eller tom lastbil. Läs mer om isvägar här.

Vandringsleder

I vår skärgård finns en mängd spännande småvägar och stigar att följa. Var du än går så får du en garanterat härlig naturupplevelse t ex längs en milsvid sandstrand eller mitt inne i urskogen på någon av de skogbeklädda stora öarna. Läs mer om vandringsleder här.

close

Redigera information


Bildinformation

>Max 5Mb/bild

Ett fel uppstod...

Google maps

Flickr, Wikipedia

Ange url till denna plats på Wikipedia samt taggar/sökrod på Flickr.

Spara ‹ Avbryt