I databasen just nu:
59 besöksmål, 4 smultronställen

Brändöskär 

Brändöskär har fått sitt namn av att det tidigt varit fiskeläge för Norrbrändöns och fastlands-brändöns befolkning. Fiskeläget bestod då som nu av stugor och sjöbodar runt viken mellan Brändöskär och Uddskär.

Fakta                                               
Gästhamn
Sjökort 414
Hamndjup: 2,5 – 4 m
Gästplatser: 15
Färskvatten, torrtoalett, sopmaja, bastu.
Gammalt fiskeläge, skärgårdskapell, badvik, strövstigar och turbåt. 
Stuga att hyra, onlinebokning www.lulea.se eller genom Luleå  turistbyrå.

Guidning
Lyssna på en guidning av Brändöskär.

Angöring av fiskelägret kan ske från två håll. Det är lättast att komma in från ost. Styr mot det vitmålade märket på klippan men se upp för det synliga revet vid inloppet till viken. Var noga med att ha pricken som markerar grundets sydspets på din styrbords sida, speciellt om båten är djupgående. Runda udden på babordssidan ganska snävt. Väl inne i viken kan du välja ankringsplats eller lägga till vid den allmänna bryggan som ligger nästan längst in i viken. Bryggan är en 35 m lång flytbrygga. Här finns 15 gästplatser (natthamn). Hamnen har ett djup på 2,5 – 4 m. I viken är du skyddad för de flesta vindar, utom när nordosten friskar i. Då kan du flytta båten till Uddskärsdelen av viken, förutsatt att båten inte går djupare än 1 m. Var noga med att inte lägga till vid sjöbodarna utan att först fråga stugägarna om lov.

Uddskärs nordvik med Estersön på motsatta sidan, har fri inseglig och ren sandbotten. Viken grundar emellertid upp snabbt. Från havssidan är det viktigt att se upp för laxfällorna som är utlagda från östra Uddskärsstranden. Observera Estersögrynnan som ligger nordost om inloppet.
Du kan också komma in i Estersösundet från Hindersösidan, nordväst. Här krävs noggrann navigation eftersom farleden är smal, grund och rik på stenar. Gå in vid sydpricken, du har nu två tavlor i ens på uddskär rakt föröver. STOPP! Det är inte bara att köra rakt fram. Det kommer fler enslinjer. När du ser en enstavla på babords sida så har du en ny linje i ungefär 045o mot Saxskäret. När du kommer till den röda pricken har du en ny enslinje i aktern som visar fortsatt färd mot den gröna pricken (styrbords sida). Efter detta kan du hålla i mitten genom sundet för att komma ut på fjärden. Du åker runt Uddskäret och kommer till sydpricken som visar inloppet till Brändöskär. Passagen kan inte användas av båtar som kräver djupare vatten än 1,5 m. Gästhamnsavgift: 60 kr. Hamnservice: färskvatten, torrtoalett, sopmaja, bastu. Övrigt: stuga att hyra genom Luleå turistbyrå, gammalt fiskeläge, skärgårdskapell, badvik, strövstigar, turbåt.

Historik
Redan vid inseglingen möter oss konstnären Erik Marklunds Kristus-staty på Hällgrundet som uppfördes år 1957.  I vissa ljusförhållanden syns statyn långt ut till havs som en vit angöringsfyr till Brändöskär. Samma konstnär har gjort altartavlan i kapellet. Även idag finns en konstnär, Ola Taube som har utställningar i sin atelje på Brändöskär.

 I fiskelägets tidiga historia var Brändöskär och Uddskär separata öar och mest troligt var Uddskärssidan från början den dominerande delen av fiskeläget.

Det sägs att Drottning Kristina donerade Brändöskär till Norrbrändöborna, men något skriftligt bevis för det finns inte. Trots att Brändöskär/Uddskär inte längre är ett fiskeläge i den gamla betydelsen, så har fortfarande många stugägare sina rötter i Brändön.

Fisket i gamla tider var hårt reglerat och den som bröt mot reglerna kunde dömas till böter eller till och med förvisning från fiskeläget. En särskild utsedd hamnfogde med bisittare (hamnrätt) såg till att lag och ordning upprätthölls. Allt fiske var strängeligen förbjudet från klockan sex på lördag eftermiddag till klockan sex söndag eftermiddag. Man höll hårt på helgfriden.

Den fisk man i huvudsak fångade var strömming som togs upp med skötar. Det var strömmingen som var den viktiga handelsvaran som såldes insaltad i trätunnor. Även sik, harr, lax, gädda, abborre och id fångades, mest för husbehov. Fisken såldes i staden, men man seglade även till Haparanda, Brahestad och Uleåborg. Brändöskär/Uddskär var Luleå skärgårds största fiskeläge och bestod år 1820 av ca 30 båtlag.

Förr var alltid fiskestugorna öppna för alla. En oskriven regel var att man såg till att det fanns torr ved, tändstickor och gärna lite salt och en ljusstump när man lämnade den. Ägarförhållandena var ofta väldigt osäkra och det dröjde långt in på 1900-talet innan stugorna började låsas och man blev mer noga med vem som ägde vad. 

Geologi
Det yttre av Brändöskär är höglänt och består till största delen av klippor, svallad morän, sten och sand. En bergart som är mycket typisk för Uddskäret och Brändöskäret är haparanda-monzoniten. Det är en vacker bergart med grova kristaller i vitt och svart. På de flesta hällar kan man också se hur inlandsisen har slipat berget och gjort isräfflor.

Flora och fauna
Det utsatta läget påverkar växt- och djurlivet. Landskapet har samma karga egenskaper som återfinns i fjällen, klippor med lavar och mossor, hedar med låg växtlighet och träd som kuvats av vindarna. Men i mer skyddade miljöer hittar man växter som liljekonvalj och nattviol. Bland rariteterna märks torplås- och nordlåsbräken.

På Uddskär är växtligheten mer artrik och tät. Här finns stora skogsområden med såväl tall, gran, björk och asp samt mindre och större myrområden. Uddskärs stränder, speciellt mot öster, har samma karga skönhet som Brändöskär.

Brändöskär ingår i Skärgårdsleden, denna vandringsled är en sträcka som går över öar och vatten. Vid de kortare sträckorna mellan närbelägna öar finns roddbåtar att låna och ta sig över med. Skärgårdsleden startar på Kallax flygplats och går sedan över Tjuvholmssundet, Sandön, Likskär-Altappen, Hertsölandet, Hindersön, Strömmingsören och Brändöskär. Läs mer om hela Skärgårdsleden här.

Läs mer om vandringsleden på Brändöskär

Kommentarer från Disqus
close

Redigera information


Bildinformation

>Max 5Mb/bild

Ett fel uppstod...

Google maps

Flickr, Wikipedia

Ange url till denna plats på Wikipedia samt taggar/sökrod på Flickr.

Spara ‹ Avbryt