I databasen just nu:
59 besöksmål, 4 smultronställen

Temadag om muddring

Vattendjupet i våra farleder och hamnar är en ständigt aktuell fråga i Bottenviken där landhöjning och andra faktorer i stor utsträckning påverkar vårt kust- och skärgårdsområde. Bottenvikens skärgård kommunsamverkan anordnar en temadag kring muddring för intresserade skärgårdsaktörer.

Dag:             Tisdag 14 februari
Tid:              10.00-15.30
Plats:           Skellefteå camping, Mossgatan 31, Lokal: konferensen SSK

Program:

10.00             Inledning
10.15             Landhöjning och andra fenomen i Bottenviken
                      Rolf Zale, Umeå Universitet

11.00             Bottenvikens värdefulla kustvattenmiljöer
                      Annica Gammeltoft, Länsstyrelsen Norrbotten

11.45             Lunch

12.45             Anmälningspliktig vattenverksamhet & strandskydd
                      Johanna Engström, Skellefteå kommun

13.15             Tillståndspliktig vattenverksamhet
                      Helen Leijon & Åsa Larsson, Mark-och Miljödomstolen

14.30             Muddring i Piteå – metoder och erfarenheter
                      Per Andersson, Piteå kommun

15.15             Avslutning

Varmt välkommen!

Anmälan till tina@bottenvikensskargard.se senast 3 februari.
Lunch samt ev. resekostnader bekostas av deltagarna
, i övrigt är temadagen kostnadsfri. Vid anmälan, ange ev. allergier.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Tina Nilsson, samordnare Bottenvikens skärgård kommunsamverkan, tina@bottenvikensskargard.se , 070-300 90 53

close

Redigera information


Bildinformation

>Max 5Mb/bild

Ett fel uppstod...

Google maps

Flickr, Wikipedia

Ange url till denna plats på Wikipedia samt taggar/sökrod på Flickr.

Spara ‹ Avbryt