I databasen just nu:
59 besöksmål, 4 smultronställen

Reviderad skärgårdsstrategi

Den skärgårdsstrategi som arbetades fram 2006 i samverkan mellan kustkommunerna från Skellefteå i söder till Haparanda i norr, har legat till grund för skärgårdsutvecklingen i Bottenvikens skärgård under åren 2006-2013. Strategin har utgjort styrdokument för Bottenvikens skärgårds kommunsamverkan och tillika fungerat som Länsstyrelsen i Norrbottens skärgårdsprogram.

Under 2014 har kustkommunerna tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Swedish Lapland Visitors Board och Region Västerbotten tagit fram en strategi för skärgårdsutvecklingen i Bottenvikens skärgård fram till 2020.
Strategin har under våren 2015 legat ute på remiss och har därefter antagits av berörda kommuner.

Strategins vision:
"En långsiktigt hållbar destination med stor attraktionskraft"

Målet är att skapa en levande och exportmogen skärgårdsdestination där befolkning, rörligt friluftsliv och besöksnäring samspelar och tar hänsyn till natur- och kulturvärden.

Strategin är indelad i tre insatsområden: 
- Destinationsutveckling
- Färdas & Kommunicera
- Bo & Bygga

Läs hela strategin

Läs en kortversion av strategin

close

Redigera information


Bildinformation

>Max 5Mb/bild

Ett fel uppstod...

Google maps

Flickr, Wikipedia

Ange url till denna plats på Wikipedia samt taggar/sökrod på Flickr.

Spara ‹ Avbryt