I databasen just nu:
59 besöksmål, 4 smultronställen

Mare Boreale projektet ”Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland”


Sedan 2006 har Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda kommuner genom samlingsnamnet ”Bottenvikens skärgård” gemensamt arbetat för att utveckla destinationen i kustområdet. Tillsammans med länsstyrelsen har kommunerna skrivit en gemensam strategi för utvecklingsarbetet.

2011 genomfördes ett antal seminarier med företag i Bottenvikens skärgård. Under dessa seminarier föddes tankarna hos deltagande företag om ett utvidgat samarbete (projekt) för produktutveckling och samverkan

Utbudet av aktiviteter och säljbara produkter kopplat till turistnäringen är idag begränsat i Bottenvikens skärgård och kustland. Detta projekt ska utveckla nya turistiska aktiviter, nya slöjd och konsthantverksprodukter och en kombination av dessa bägge.

Erfarenheter ska tas tillvara från ett flertal projekt som kommunerna och företagen tidigare drivit, tex NBT, NORCE, Bottenvikens skärgård – gemensam organisation 2010-2011, m fl.

Projektet ska stödja arbetet med att ta fram specifika produkter kopplade till kustlandet och öarna som kan göra företagen lönsamma och långsiktigt hållbara. Målet är att dessa nya produkter ska skapa en ny dimension och nya samarbetsformer för bla besöksnäringen. En ytterligare koppling mellan branscherna slöjd och konsthantverk och besöksnäringen kommer att etableras.

Erfarenheter ska tas tillvara från ett flertal projekt som kommunerna och företagen tidigare drivit, tex NBT, NORCE, Förstudie 2009, Bottenvikens skärgård – gemensam organisation 2010-2011, m fl.

Fakta
Projektledning:
Bottenvikens skärgård, Göran Wallin
Projektägare:
Piteå kommun
Genomförande:
Projektet kommer att genomföras i samverkan med deltagande företag där de styr innehållet under rubriken ”samverkan och produktutveckling”. Företagen ska ges tillfälle att under sakkunnig ledning skapa nätverk och nya säljbara produkter. Föreläsare kommer att engageras och seminarier att genomföras. Två studieresor kommer att genomföras. Projektet pågår till 2013-12-31.

close

Redigera information


Bildinformation

>Max 5Mb/bild

Ett fel uppstod...

Google maps

Flickr, Wikipedia

Ange url till denna plats på Wikipedia samt taggar/sökrod på Flickr.

Spara ‹ Avbryt