I databasen just nu:
59 besöksmål, 4 smultronställen

Kommuner får EU‐stöd för att utveckla Bottenvikens skärgård

2010-04-22

Kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda har tillsammans beviljats EU‐stöd för att arbeta med utveckling av kust‐ och skärgårdsområdet i Bottenviken. Projektet ska genom ett antal utvecklingsaktiviteter stärka attraktionskraften för destinationen Bottenvikens skärgård. Tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten har de fem kustkommunerna tagit fram en strategi som ska vara vägledande för utvecklingen av Bottenvikens skärgård. Området som omfattas är de fem kommunernas kust‐ och skärgårdsområden.

Nätverk och samverkan är nyckelbegrepp i det arbete som ska göras under projekttiden. Kommunerna kommer att arbeta tillsammans med områdets entreprenörer för att synliggöra Bottenvikens skärgård som ett bra besöksmål. Kommunerna ska också parallellt med detta projekt arbeta för att utveckla infrastrukturen i området genom separata projekt. Kommunerna har ett viktigt ansvar när det gäller grundläggande infrastruktur och andra övergripande frågor.

Genom att samordna de fem kommunernas resurser skapas synergieffekter som gör verksamheten effektivare och mindre kostsam. Projektet pågår under 2010 och 2011. Efter projektets avslut är ambitionen att de fem kommunerna bildar en gemensam organisation som fortsättningsvis arbetar med utvecklingen av Bottenvikens skärgård.

close

Redigera information


Bildinformation

>Max 5Mb/bild

Ett fel uppstod...

Google maps

Flickr, Wikipedia

Ange url till denna plats på Wikipedia samt taggar/sökrod på Flickr.

Spara ‹ Avbryt